KURZ POTÁPĚNÍ
Centrum potápění Brno

KURZ INSTRUKTOR POTÁPĚNÍ


Instruktorský výcvik EDS (European Diving School)

Trenérské a instruktorské centrum ALBE GROUP v Brně nabízí Instruktorský kurz OWI. Potápěčské centrum a škola potápění Brno

EDS dříve Česká Potápěčská Škola

Mnohaletá zkušenost (od roku 1994) s různými výukovými potápěčskými systémy nás naučila, že pro potřeby českých potápěčů je nejlepší volbou EDS dříve Česká Potápěčská Škola.

Netřeba zdůrazňovat, že oproti jiným je veškerý výukový materiál v českém jazyce a je dostupný i v elektronické podobě. U EDS je profesionálně vyřešeno certifikování studentů. Certifikace se posílá on-line přes internet a do druhého dne má instruktor v ruce certifikační karty pro své studenty. Vše se účtuje v Kč.

EDS si váží všech svých instruktorů, jak těch které si vychovala sama tak i těch, kteří přešli k EDS formou crossover od jiných výukových systémů. Vytváří jim kvalitní podmínky pro jejich práci. Nenutí instruktory nakupovat pro své studenty drahé zbytečnosti, které student pro výcvik ani nepotřebuje.

Instruktoři EDS nemusí živit rozsáhlý managment zahraničních výukových systémů a přesto kvalita výuky dosahuje Evropské i světové prestiže.
EDS dříve ČPŠ vychází vstříc požadavkům a potřebám českých instruktorů a vyznačuje se dostupnější cenovou politikou a možností vyučovat maximální možný počet typů všech kurzů.

Všechna kritéria jsou úzce spojená s Evropskými standardy a normami, které musí splňovat i ostatní zahraniční výukové systémy. Trenéři EDS jsou profesionálové s dlouholetou zkušeností v daném oboru a jsou vycvičeni v souladu s Evropskou legislativou a celosvětově uznávanými profesionálními asociacemi.

Ve Vaší práci Vás nebude omezovat byrokracie, absurdní příkazy a omezení zahraničních nařízení. EDS vytváří takové podmínky pro Vaši kariéru, aby výuka potápění byla vždy velká radost.

Kurz instruktora EDS se skládá ze dvou částí a to:

 1. Výcvik instruktorů (Asistent Instruktora EN 14413-1)
  8 denní kurz
 2. Zkoušky instruktora samostatných potápěčů (OWD INSTRUKTOR EN 14413-1)
  2 denní zkoušky

PŘEDPOKLADY PRO KURZ:

 • věk min. 18 let
 • minimální počet ponorů 100, z toho 24 v posledním roce
 • minimální kvalifikace - Divemaster, Nitrox Diver, platný Kurz První pomoci + AED + KPR
 • potvrzení o asistenci při výcviku studentů
 • potrvzení o dosaženém vzdělání
 • platná lékařská prohlídka
 • 2ks fotografie

Cena instruktorského kurzu je 22.990,- Kč s DPH za jednoho kandidáta a v ceně je kompletní vybavení studenta didaktickým materiálem v českém jazyce. Cena zahrnuje oba kurzy včetně dvoudenního přezkoušení.

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO:

 • kompletní studijní materiály
 • kompletní výuka
 • závěrečné zkoušky
 • mezinárodní certifikační karta
 • poplatek za certifikaci
 • poplatek za aktivní status
 • plnění lahví (popř. zapůjčení lahve)
 • vstupy na bazén

V CENĚ KURZU NENÍ ZAHRNUTO:

 • náklady na ubytování a dopravu
 • potápěčské vybavení (mimo lahve)
 • stravování
 • pojištění

Program kurzu:

1. Úvod kurzu

 • Cíle kurzu
 • Průběh kurzu a způsob hodnocení
 • Proces přípravy instruktorů
 • Kritéria pro hodnocení

2. Instruktor a rozvoj rekreačního potápění

 • Pět klíčových faktorů
 • Vývoj výcviku potápění
 • Funkce instruktora pro rozvoj sportovního potápění

3. Historie a filozofie sportovního potápění

 • Organizace sportovního potápění
 • Potápěčské systémy
 • Potápěčská centra
 • Vztah instruktorů a potápěčských center

4. Systém přípravy a vzdělávání potápěčů

 • Jak se lidé učí
 • Standardy výcviku
 • Kurzy potápění
 • Metodika domácí přípravy v potápěčském výcviku

5. Metodika výuky „teorie“ potápění

 • Role instruktora při výuce
 • Účel výuky teorie
 • Plánování výuky
 • Příprava na výuku
 • Vedení výuky
 • Techniky komunikace
 • Řešení problémů
 • Budování stylu výuky

6. Metodika výcviku v bazénu či na uzavřené vodě

 • Účel výuky teorie
 • Plánování
 • Příprava na výcvik v bazénu
 • Vedení výcviku
 • Techniky výcviku
 • Kontrola a dohled
 • Řešení problémů
 • Řízení rizik

7. Metodika výcviku na otevřené vodě

 • Účel výuky teorie
 • Plánování
 • Příprava na výcvik  na otevřené vodě
 • Vedení výcviku
 • Techniky výcviku
 • Kontrola a dohled
 • Řešení problémů
 • Řízení rizik

8. Výcvik kurzu potápění na otevřené vodě

 • Potápění se šnorchlem
 • Potápění s dýchacím přístrojem
 • Adaptace na vodu a tlak
 • Potápěč hloubka a čas
 • Prostředí pod vodou

9. Vedení dokumentace o výcviku

 • Význam vedení dokumentace o provádění výcviku
 • Požadované záznamy a dokumenty
 • Typy záznamů o výcviku
 • Dokumentace vedoucího potápění a výcviku

10. Praktické a právní aspekty výcviku potápění

 • Profesionální otázky
 • Posuzování a rozhodování
 • Minimalizace rizik
 • Právní ochrana

11. Podnikání v oblasti výcviku potápění

12. Budování loajality zákazníků

13. Získávání zákazníků

14. Praktický výcvik a jeho metodika

 • Plán výuky ve třídě a bazénu a jeho praktická realizace
 • Lekce na otevřené vodě


Závěrečné  teoretické a praktické zkoušky

Zkouškové požadavky

Obecná část zahrnuje 4 písemné kontrolní testy z teoretické výuky.

Závěrečné zkoušky zahrnují: Písemný 150 otázkový test, praktické cvičení pod vodou – vedení kurzu, záchrana na hladině a přednáška v učebně.

Vedoucí lektor

Josef Habrovec

Instruktor a trenér potápění, potápění se věnuje od roku 1982.
Držitel certifikátu EDS GARANT a EDS INSTRUKTOR TRENÉR.

Metodika, učební pomůcky, didaktická technika

Metodika výuky je dána mezinárodními standardy výuky potápění v systému EDS.

Během výuky se  výkladové bloky doplněné praktickými příklady a diskusí střídají s praktickým výcvikem a  přípravou na vlastní vedení potápěčského výcviku.

Pro účastníky jsou k dispozici detailně propracované studijní a metodické materiály, včetně výukových videoprogramů, které jsou zahrnuty v ceně kurzu. 

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou ve formě znalostního písemného testu o 150 otázkách, ústního přezkoušení z přednášení a praktického přezkoušení ze znalostí výcviku v uzavřené a otevřené vodě.  Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdrží absolventi kurzu osvědčení o kvalifikaci Open Water Diver Instructor.

Open Water Diver Instructor
Instruktorské kurzy EDS:

ASISTENT INSTRUKTORA + OWD INSTRUKTOR - vstupní předpoklady

Vstupní požadavky studenta jsou: "Vedoucí potápění" (Divemaster), "Nitrox diver", AED a platný kurz "KPR-Poskytovatel kyslíku". Zapsáno 100 a více ponorů a musí být starší 18-ti let. Vlastnit profesionální pojištění. Doporučení potápěčského centra. Platnou lékařskařskou prohlídku. Vlastní potápěčskou výstroj.

Cena kurzu ASISTENT INSTRUKTORA + OWD INSTRUKTOR 22.990,-Kč


NITROX INSTRUKTOR - vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je: oprávnění "Instruktor potápění vyučující kurz Samostatný potápěč (OWD)", Nitrox Diver. Platná lékařská prohlídka, platná Licence Instruktora, platný kurz AED a "KPR-Poskytovatel kyslíku" ne starší dvou let. Vlastnit profesionální pojištění. Kurz může být vyučován společně s kurzem Instruktor OWD.

Cena kurzu NITROX INSTRUKTOR 3.630,-Kč


RESCUE INSTRUKTOR - vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je: oprávnění "Instruktor potápění vyučující kurz Samostatný potápěč (OWD)". Platná lékařská prohlídka, platná Licence Instruktora, platný kurz AED a "KPR-Poskytovatel kyslíku" ne starší dvou let. Vlastnit profesionální pojištění. Kurz může být vyučován společně s kurzem Instruktor OWD.

Cena kurzu NITROX INSTRUKTOR 3.630,-Kč


ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR - vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je: oprávnění "Instruktor potápění vyučující kurz Samostatný potápěč (OWD)", "NITROX Instruktor", "RESCUE Instruktor" a certifikovaných 10 studentů v kurzu "Samostatný potápěč - OWD" a 10 studentů v ostatních specializacích. Má platnou lékařskou prohlídku, platnou Licenci Instruktora, platný kurz AED a "KPR-Poskytovatel kyslíku" ne starší dvou let. Vlastnit profesionální pojištění.

Cena kurzu AOWD INSTRUKTOR 3.630,-Kč


DIVEMASTER INSTRUKTOR - vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je: oprávnění "Instruktor vyučující kurz Pokročilé potápěče" (AOWD), "NITROX Instruktor", "RESCUE Instruktor" a certifikovaných 50 studentů v kurzu (minimálně 30 OWD, 10 AOWD, 20 specialit z toho 5 Rescue diver), platná lékařská prohlídka, platná licence instruktora, AED a "KPR-Poskytovatel kyslíku" ne starší dvou let. Vlastnit profesionální pojištění.

Cena kurzu DM INSTRUKTOR 3.630,-KčPro informace o dalších kurzech nás neváhete kontaktovat.


Přestupy z jiných výukových systémů k EDS:

 • OWD INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč
 • RESCUE INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč
 • NITROX INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč
 • AOWD INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč
 • DIVEMASTER INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč
 • SPECIALTY INSTRUKTOR - poplatek 1210,-Kč za jednotlivou specializaci


Instruktorský kurz EDS (březen 2012)

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápěníInstruktorský kurz EDS (prosinec 2015)

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápěníInstruktorský kurz EDS (srpen 2017)

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění

Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění Instruktorský kurz potápění


   


Kontaktní formulář:
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Vaše zpráva:*
* položky jsou povinné